Cotton Mesh bag quotation- From Dongguan Jiarong (1)